тематична екскурзия "Будителите на Добруджа"

Фотография

Фотография
 Публикувана на 20.09.2019

Тематична екскурзия "Будителите на Добруджа" - Дора Габе и Йордан Йовков

ЦЕНА: 39,00 лева

Цената включва:
• транспорт с лицензиран автобус;
• посещение на музейна сбирка "Йордан Йовков" - село Красен и Старото школо - възстановка на класната стая, в която е преподавал писателят;
• посрещане по стара българска традиция в родното място на Дора Габе - село Дъбовик и посещение на родната къща на поетесата;
• застраховка.

Цената е в сила при 45 човека пълноплащащи!
Безплатни места за 3 ръководители.

Програмата на туристическото пътуване е изцяло съобразена с изискванията на Закона за туризъм и Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Обща информация:
• При по-малък брой от 45 пълноплащащи лица, офертата се преизчислява;
• Цените са изчислени на база тръгване и връщане от/до Варна;
• Цените включват ДДС;
• Маршрутът може да се променя според Вашите желания;
• Фирмата се ангажира да подготви и оформи всички необходими документи за пред РУО.