Ваканция М

Фотография

За нас, екипа на туристическа агенция Ваканция М, е привилегия да сте наши клиенти и партньори. Вие сте тези, които ни дават своето доверие и ни насърчават да усъвършенстваме и разнообразяваме нашето предлагане. Убедени сме, че утвърдените и достигнати критерии за качество и индивидуален подход към всеки клиент на туристическа агенция Ваканция М са гаранцията за професионална компетентност и новаторско търсене, към което се стремим.

С Вас - корпоративните и потенциалните ни клиенти и партньори, бихме желали да припомним и споделим важните етапи, в утвърждаването на туристическа агенция Ваканция М като туроператор, специализирал се в предлагането и организирането на разнообразната палитра от мероприятия в областта на ученическия туризъм – екскурзии,  лагери и зелени училища, празнични събития:

• 1996 г. - Ваканция М е основана от Мария Желева.

• 1997 г. - Основният дял от туристическата дейност се ориентира в ученическия туризъм и се развиват трайни взаимоотношения и отлични партньорства с учебни заведения в град Варна.

• 2000 г. - Фирмата продължава успешния си ход и успешно разширява кръга от клиенти на територията на цялата област Варна.

• 2004 г. - Собствен офис разположен в центъра на град Варна – бул.”Мария Луиза” 7 е част от облика на стабилно проспериращата туристическа агенция.

• 2011 г. - Ваканция М реализира предлагане на територията на други области, като гарантира авторитета си с познания и коректно прилагане на нормативните изисквания  при организиране на ученически пътувания и мероприятия.

• 2017 г. - Нов колектив: Виолета Желева – собственик; Софка Симеонова – управител. Нова визия, нови цели. Доверие и отговорност в ученическия туризъм!

• 2018 г. - Туристическа агенция Ваканция М разшири своето предлагане чрез организиране на ученически лагери извън България.

• 2019 г. - Защита на дипломна работа на тема "Подобряване на младежките и ученическите туристически пътувания в България (на примера на туристическа агенция "Ваканция М") от собственика на фирмата. Придобитите магистърска степен по туризъм и професионален стаж кореспондират със законовата възможност управлението на туристическа агенция Ваканция М да се поеме от Виолета Желева. Запазване приоритети във фирмената политика - доверие и отговорност към клиенти и партньори!

Готови сме да носим отговорността за продължаване на успешното развитие и разширяване на дейността на туристическа агенция Ваканция М!